Mala Mara

Nominacija za nagradu Drago Galić 2020.

Foto: Domagoj Blažević
Foto: Domagoj Blažević
Foto: Domagoj Blažević
Foto: Miljenko Bernfest
Foto: Jani Mardešić
Foto: Domagoj Blažević

Autori:

Ante Mardešić

Tvrtka:

a+u d.o.o.

Projektni tim:

Darko Fadić / Tredecim d.o.o., Ante Mustapić / Volt-ing d.o.o., Ivo Žuvela / Tub d.o.o., Vlado Nigojević / Tub d.o.o.

Suradnici:

Investitor:

Izvođač:

Kvantum d.o.o., Prelog

Godina početka projektiranja:

2015

Godina dovršetka projektiranja:

2017

Godina početka gradnje:

2018

Godina dovršetka gradnje:

2020

Površina obuhvata:

680 m2

Ukupna tlocrtna površina:

113 m2

Program / vrsta:

Stanovanje

Lokacija:

Vis

Obrazloženje stručnog žirija:

Kuća „Mala Mara“ na predjelu Kut, u gradu Visu projektirana je kao prizemnica kako bi se maksimalno povezala s terenom i postojećim maslinikom u kojemu je podignuta. U dijalogu s topografijom i biranim vizurama, kuća u potpunosti zadržava intimu prostora bez podizanja snažnih fizičkih ograda. Interakciju otvorenoga i zatvorenoga prostora dodatno podcrtava podjela kuće na dva volumena prekinuta prostor(ij)om, koji se doima na granici sobe i vrta. Kuća se doživljava kroz naglašenu horizontalnost: arhitektonska konfiguracija podne plohe prelazi u maslinik, vertikalne plohe pojavljuju se posve reducirano, kao što i krov gotovo lebdeći natkriva samo ono što je potrebno. Uvlačenjem plohe pročelja iznad staklenih otvora formirana je linija kojom je naglašena horizontalnost kuće te podjela na volumen prizemlja i poligonalni krov, čija vješta geometrija dodatno umiruje kuću. Njezina nježna pojavnost ne čini je nevidljivom u prostoru; ona je samo u prisnom zagrljaju s njim.

O projektu (tekst autora):

Kuća „Mala Mara“ izgrađena je u postojećem masliniku na predjelu Kut u gradu Visu. Sadržaj kuće definiran projektnim zadatkom smješten je u cjelosti u prizemlju kako bi se uspostavio intenzivniji odnos kuće s terenom i maslinikom. Građevina je smještena centralno u odnosu na parcelu koja je u blagom padu kako bi se iskoristile postojeće vizure uvale i stvorio filter zelenila prema viškoj zaobilaznici. Svi sadržaji se nalaze na istom nivou - postamentu na terenu. Na njemu su izdignuti dijelovi (sama kuća), upušteni dio (bazen) i osnovni nivo (kontinuirana, dijelom natkrivena terasa).

Kuća je izdužena pravokutna oblika, sastoji se od dva volumena – veći volumen prema istoku, u kojem je smješten dnevni prostor, spavaća soba i kupaonica te manji dio prema zapadu s jednom spavaćom sobom za goste i pripadajućom kupaonicom. Dva volumena povezuje armiranobetonska nedstrešnica.  Uvlačenjem plohe pročelja iznad svih otvora formirana je linija kojom je naglašena horizontalnost kuće te podjela na tijelo prizemlja i krov. Linija je dodatno osnažena armiranobetonskim nadstrešnicama u njenoj razini.

Krov većeg volumena je poligonalan s najvišim dijelom iznad dnevnog boravka, stvara točku fokusa na plohu koja se sastoji od unutrašnjih, vanjskih, natkrivenih, nenatkrivenih prostora i prostora bazena. Granica između unutrašnjih i vanjskih prostora uz velike staklene plohe, dodatno je omekšana i jednakom završnom obradom podova (teraco pod).

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA