Atomizirani hotel – Novi tip hotelske arhitekture u revitalizaciji grada ili krajolika

Nagrada Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture u 2020.

Autori:

Jelena Skorup Juračić

Tvrtka:

Program / vrsta:

Publicistički i/ili nakladnički rad

Obrazloženje stručnog žirija:

Jednoj od ključnih tipologija današnjice, a napose bitnoj u hrvatskim okvirima – turističkoj arhitekturi – autorica pristupa na temeljit i svjež način. Tema knjige je atomizirani hotel koji nastaje dekompozicijom na strukturne elementarne jedinice (neizostavne i promjenjive) da bi zatim bile organizirane u elastičan sustav, koji se može po potrebi širiti i sužavati. Atomizirani hoteli stoga ne zahtijevaju striktne prostorne standarde, ali se oslanjaju na posebnost arhitektonskih i dizajnerskih elemenata i na kulturu prostora u koji se ugrađuju. No iza naslova koji predstavlja taj novi tip turističke arhitekture, krije se čitav historijat razvoja turističkih praksi, povezanih kulturnih teorija i teorija turizma važnih za objašnjenje nastanka novog tipa. Aktivna u praksi i teoriji, autorica povezuje svoja bogata iskustva i erudiciju u uzbudljivo i dinamično djelo za kojim će posegnuti svatko tko se bavi turističkom arhitekturom, naročito u osjetljivomu baštinjenom krajoliku.

O projektu (tekst autora):

Tema knjige je ATOMIZIRANI HOTEL, novi tip turističke arhitekture te njegov utjecaj na prostorni i kulturni kontekst u kojem se nalazi. U knjizi je prikazan razvoj turističkih praksi, turističkog teritorija i arhitekture, vezanih kulturnih teorija i teorija turizma važnih za objašnjenje nastanka novog tipa.  Analizom niza recentnih pojava, razlučuju se i definiraju njegove značajke te kriteriji za njegovu primjenu kod revitalizacije povijesnog grada ili krajolika.

Atomizirani hotel je nastao dekompozicijom hotela na njegove strukturne, tj. funkcionalne jedinice da bi potom bile organizirane u elastičan sustav sa osobinom dogradivosti i/ili oduzimanja njegovih strukturnih elemenata. Sastoji se od neizostavnog dijela, (smještajne jedinice) i promjenjivog dijela (uprava, zajednički i servisni sadržaji). Promjenjivi dijelovi sustava mogu biti i prividno izostavljeni, ali ih nadomještaju servisi u susjedstvu ili informatička infrastruktura.

Morfologija, broj i međusobne veze funkcionalnih jedinica nisu unaprijed definirane. One mogu biti smještene u više zgrada koje povezuje javni prostor.

Kompozicija i veličina atomiziranog hotela proizlazi iz konteksta u kojem se nalazi: prostornog, urbanističkog, povijesnog, memorijskog, programskog, ekonomskog, ekološkog ili socijalnog.

Atomizirani hoteli ne zahtijevaju striktne prostorne standarde, ali se oslanjaju na posebnost arhitektonskih i dizajnerskih elemenata te kulturu u kojoj se nalaze.

Uz zadovoljenje nužnih lokacijskih kriterija, pogodni su za ugradnju u već izgrađeno tkivo kao i za integraciju u lokalno društvo. Mogu se umetnuti u ispražnjene gradske jezgre i gotovo svaku građevnu strukturu koja je izgubila svoju funkciju. Uz primjerene građevne i konzervatorske tehnike i procedure, te adekvatan ekonomski model, atomizirani hoteli mogu biti sredstvo obnove i revitalizacije građevne baštine te alternativno rješenje za gradnju novih turističkih infrastruktura i širenje turističkog teritorija.

 

Atomizirani hotel - Novi tip hotelske arhitekture u revitalizaciji grada ili krajolika

Autorica: Jelena Skorup Juračić

Izdavač: ArTresor naklada

Edicija: Arhitekton, Knjiga 4.

Urednica: Katarina Horvat Levaj

Recenzenti: Velimir Neidhardt, Zrinka Paladino

Dizajn: Franjo Kiš, ArTresor naklada

Lektura i korektura: Božica Dragaš

Prijevod: Jan Juračić

Tisak: Tiskara Zelina d.d.

ISBN 978-953-8012-24-2

Zagreb, ožujak 2020.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA