Časopis Oris

Nominacija za nagradu Neven Šegvić 2020.

Autori:

Andrija Rusan
Maroje Mrduljaš
Vera Grimmer
Ana Bedenko
Frano Petar Zovko
Ante Nikša Bilić
Tadej Glažar

Tvrtka:

Oris d.o.o.

Program / vrsta:

Kultura
Publicistički i/ili nakladnički rad

Obrazloženje stručnog žirija:

Kao što je bila kobna za mnoga zadovoljstva koja smo uzimali zdravo za gotovo, 2020. godina pokazala je i koliko su ranjiva i krhka mjesta kreativnog dijaloga i čiste ljepote. Časopis Oris rijetko je pouzdan, kulturan i vedar suputnik u nerijetko raspršenim i neuhvatljivim umjetničkim krugovima. Pažljivo bilježeći, vrijedno prateći i hrabro vodeći, otvara vidike, odgaja generacije i s nevjerojatnom lakoćom prelazi granice i povezuje ljude, mjesta i ideje. Zajedno s Danima Orisa neizostavno se ubraja u najvažnije kulturne događaje u Hrvatskoj u protekla dva desetljeća. Vjerujemo da je pandemijska pauza samo kratak predah te da će nas Oris i svi koji ga stvaraju inspirirati i oplemenjivati još barem idućih dvadeset godina.

O projektu (tekst autora):

Oris, časopis za arhitekturu i kulturu življenja, dvomjesečnik je koji je kontinuirano izlazio od 1999. godine. Uz hrvatsku i inozemnu arhitekturu i arhitektonsku teoriju, Oris je pratio zbivanja i u ostalim umjetničkim područjima: dizajnu, fotografiji, filmu, modi, kao i vizualnim umjetnostima i teoriji.

Uređivačka koncepcija temeljila se na promociji i vrednovanju arhitekture koja predstavlja kulturni i društveni doprinos, a časopis je od svojih početaka bio usmjeren prema tzv. autorskoj arhitekturi i radovima visoke vrijednosti.

Struktura časopisa, odnosno njezine rubrike, nisu bile čvrsto određene te se svaki broj sadržajno prilagođavao tematskom okviru i aktualnim događanjima. Osim kritičkim člancima, časopis se osobito ponosio svojim intervjuima s najuglednijim protagonistima hrvatske i inozemne arhitektonske scene. 

Časopis je od prvoga broja dvojezičan, na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Oris je redovito surađivao s najpoznatijim imenima arhitektonske fotografije poput Damira Fabijanića, Damila Kalogjere, Iwana Baana, Rolanda Halbea, Cristobala Palme, Filipa Dujardina, Juliena Lanooa i Danka Stjepanovića.

Opterećeni svakodnevnim neuobičajenim teškoćama, a koje svakako utječu i na izdavaštvo, u 2021. godini privremeno smo prekinuli izdavanje časopisa Oris

Posljednji tiskani broj časopisa Oris je broj 126.

 

Časopis Oris

Suizdavači: ORIS d.o.o., Oris Kuća arhitekture

Za izdavača: Andrija Rusan

Glavni urednik: Maroje Mrduljaš

Uredništvo: Vera Grimmer, Maroje Mrduljaš, Andrija Rusan, Ana Bedenko, Frano Petar Zovko

Urednički savjet: Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

Oblikovanje: Borjana Katić

Tipografija: FF DIN, GeogrotesqueSlab

Prijelom: Sara Pavleković Preis

Priprema nacrta za tisak: Frano Petar Zovko

Prijevod: Ana Bedenko, Branka Svetlin, Terezija Šijaković Bošković, Vera Grimmer

Lektura: Katarina Rožar, Terezija Šijaković Bošković, Emanuel Maloča

Tisak: Kerschoffset d.o.o.

ISSN 1331 - 7571

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA