Sinagoge – Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj. Odabrani tekstovi

Nominacija za nagradu Neven Šegvić 2020.

Autori:

Zlatko Karač

Tvrtka:

Program / vrsta:

Publicistički i/ili nakladnički rad

Obrazloženje stručnog žirija:

Zbornik odabranih autorovih tekstova o arhitekturi sinagoga i umjetnosti judaice u Hrvatskoj, pisanih tijekom proteklih dvadesetak godina, uz posve nove priloge, od iznimnog je značaja za afirmaciju hrvatske židovske zajednice. No jednako je važan doprinos našoj znanosti o umjetnosti i kulturnom identitetu, ali i istraživanju te tematike u međunarodnim razmjerima. Značaj istraživanja još je veći kada se uzme u obzir teška povijesna sudbina židovske arhitektonske i umjetničke baštine gotovo posve uništene u holokaustu. Autor je skupio i obradio rasutu građu te ovom zbirkom pružio temelj za daljnja pojedinačna istraživanja te teme, kao i za očuvanje baštine sinagoga. Nakon znanstvene monografije Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, autor nastavlja publiciranje sustavnih znanstvenih priloga izučavanju multikulturalnih i multikonfesionalnih tema u hrvatskim okvirima, potičući pritom na očuvanje fizičke i duhovne baštine manjinskih zajednica kao dijela zajedničkoga bogatog i slojevitog nasljeđa.

O projektu (tekst autora):

„Na tragu koncepta autorske edicije Studije u kojoj se u omeđenim i tematski profiliranim svescima donose odabrani radovi Zlatka Karača, posvećeni dominantnim temama iz njegova istraživačkog opusa, u ovu je knjigu uvršteno 40-ak ključnih tekstova o baštini sinagoga u Hrvatskoj. Konačni izbor radova pokazuje ne samo tematsku širinu problema koje je Karač nastojao obuhvatiti, već i iznimnu raznolikost u vrstama publikacija što jasno pokazuje nastojanje autora da nedovoljno poznatu baštinu sinagoga na različite načine približi što širem krugu čitatelja – od poglavlja u knjigama, do članaka u časopisima, novinama i zbornicima, simpozijskih priopćenja, TV scenarija, letaka uz javna predavanja, do izložbenih kataloga i kalendara...“ [iz Predgovora urednika A. Žunića]

„Ovo hrestomatijsko znanstveno djelo originalno je koncipirana zbirka kritički odabranih autorovih tekstova, s udjelom posve novih neobjavljenih priloga koji dosljedno zaokružuju Karačev istraživački interes u domeni arhitekture sinagoga i umjetnosti judaice u Hrvatskoj. Vrijednost monografije manifestira se i u autoritetu tumačenja vrlo specifične građe kojoj autor pristupa s uzornim znanstvenim prosedeom donoseći mnoge posve nove atribucije, datacijske podatke i valorizacijske postavke vezane uz korpus naše sinagogalne baštine – velikim dijelom uništene i do ovog istraživanja gotovo nepoznate. Uz to, knjiga afirmira dio osobitog, na tlu Hrvatske formiranoga multietničkoga kulturnog pejsaža s višekonfesionalnim spomeničkim supstratom koji svjedoči o otvorenosti naših prostora prema drugačijim kulturnim provenijencijama i naslijeđu manjinskih zajednica...“ [iz Recenzije Z. Jurića]

 

Sinagoge – Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj. Odabrani tekstovi

Autor: Zlatko Karač

Nakladnici: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, UPI-2m Plus

Za nakladnike: Krunoslav Šmit, Tomislav Dolenec

Priređivač i urednik: Alen Žunić

Recenzenti: Snješka Knežević, Zlatko Jurić, Zorana Sokol Gojnik

Prijevod: Graham McMaster

Grafičko oblikovanje naslovnice i vanjska oprema: Nedjeljko Špoljar [Sensus Design Factory]

Prijelom: Ida Gluić

Prijepis i unos teksta: Ljiljana Loina Hohnjec

Grafička priprema, tisak i uvez: ITG d.o.o.

Potpore: Zaklada HAZU, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Grad Zagreb

ISBN 978-953-7703-41-7

Zagreb, rujan 2020.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA