Osnovna škola Ivanja Reka

Nominacija za nagradu Viktor Kovačić 2020.

Foto: Domagoj Blažević
Foto: Domagoj Blažević
Foto: Domagoj Blažević
Foto: Saša Tufegdžić
Foto: Domagoj Blažević
Foto: Domagoj Blažević

Autori:

Ivo-Lola Petrić
Marija Burmas
Jakša Kalajžić

Tvrtka:

Submap

Projektni tim:

Ivo-Lola Petrić (Submap), Marija Burmas (Submap), Jakša Kalajžić (J.K.A. Arhitekti), Bruno Lovrenčić (3D vizualizacije), , ,

Suradnici:

Mateo Biluš - Projekt detalja i fizika zgrade (AKFZ studio) , Alen Batista - Projekt armiranobetonske konstrukcije (BBStructuralis) , Davor Skejić - Projekt čelične konstrukcije (Građevinski fakultet) , Nina Klepac - Projekt strojarskih instalacija (Design studio) , Milan Carević - Elaborat zaštite od požara i zaštite na radu (Inspekting) , Krešimir Bolanča - Projekt dubokog temeljenja , Igor Dumić - Projekt vodovoda i odvodnje , Stjepan Mrazek - Projekt električnih instalacija , Josip Deković - Projekt sprinkler instalacije , Rok Pietri - Projekt vertikalnog transporta

Investitor:

Grad Zagreb

Izvođač:

ING-GRAD d.o.o. , PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.

Godina početka projektiranja:

2006

Godina dovršetka projektiranja:

2018

Godina početka gradnje:

2018

Godina dovršetka gradnje:

2020

Površina obuhvata:

29288 m2

Ukupna tlocrtna površina:

7850 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

80.000.000,00

Program / vrsta:

Odgoj i obrazovanje

Lokacija:

Zagreb

Obrazloženje stručnog žirija:

Osnovna škola Ivanja Reka smještena je na prostoru nekadašnjeg sliva rijeke Save unutar suburbanog naselja u kojem uz školu još postoji vatrogasno društvo, nogometni klub, zdravstvena ambulanta, poštanski ured i župna crkva. Autori prepoznaju potencijal da u izraženom odsustvu javne infrastrukture i nemogućnosti uspostave izravnog dijaloga s kontekstom, upravo škola postane „centralno mjesto iniciranja i konsolidacije javnih sadržaja naseljaˮ te tako formiraju javnu pješačku zonu sa stepenastim trgom/parkom koji spaja župnu crkvu sa sportskim sadržajima škole. Bogato isprepletanje interijerskih sadržaja i programskih traka eksterijera briše granicu unutra – vani, za što su također zaslužni „slučajniˮ prostori nastali kao tehnički odgovor na moguću opasnost od poplava na tom području. Ovaj primjer još jednom podcrtava Boerijevu misao da se arhitektura „kao disciplina od opće društvene koristi, mjeri sposobnošću otkrivanja novih prostornih i novih projektantskih pomagala, te realizacijom 'primjera' koji su otvoreni budućnosti i dovode u pitanje uobičajene i neinventivne odgovore koje arhitektura prečesto nudi svojim naručiteljimaˮ.

O projektu (tekst autora):

Osnovna škola Ivanja Reka nalazi se u kontaktnom području urbanog i suburbanog tkiva Zagreba, konflikta sprawl-a i metropolitanskih infrastruktura velikog mjerila (trgovačkih centara, industrijskih hala, te prometnih infrastrukturnih megagrađevina). U nekadašnjem prirodnom slivu rijeke Save, kojeg karakteriziraju učestale poplave i nestabilno tlo, ukazuje se poput Holleinove Aircraft Carrier fatamorgane.

Škola je artikulirana kao centralno mjesto iniciranja i konsolidacije javnih sadržaja u naselju Ivanja Reka. U izraženom odsustvu javnih programa, zauzima značaj infrastrukturnog tkiva, čime naselje Ivanja Reka postaje edukacijski, društveno i javno opremljena.

Jednostavan, učinkovit prostorno saturiran krajolik prožimanja unutarnjeg i vanjskog, školskog i javnog sadržaja, zamišljen kao Umberto Ecova opera aperta, izražen je kroz linearno, efikasno i pregledno nizanje jedničnih programa, te odražava infrastrukturnu narav intervencije. Linearne programske trajektorije grade kartezijanski prostor ploha, točaka i osi koje u točkama susreta postaju, za razliku od Prostora, koncentrirane točke Mjesta, Vremena i Prilike.

Teritorij obuhvata OŠ Ivanja Reka stupnjevan je kriterijem odnosa javnog i privatnog. Od Ivanjorečke ceste prema zapadu, nižu se javna pješačka zona sa integriranom internom prometnicom, longitudinalni stepenasti javni trg i školski park, koji spajaju mjesnu crkvu na sjevernoj strani sa rekreacijskim centrom na jugu obuhvata. Uz javni trg je zona sportskih sadržaja. Najzapadnija zona je mirno područje školskih vrtova namjenjenih isključivo korisnicima škole.

Konfiguracija školske zgrade svjesno oponira zoningu parcele nehijerarhijskim nizanjem sadržaja. Dva bazična principa organizacije prostora, jukstaponirajući, iniciraju točke događajnog potencijala - Mjesta.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA