SEECEL centar

Nagrada Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva u 2020.

Foto: Sandro Lendler
Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan
Foto: Filip Beusan
Foto: Sandro Lendler

Autori:

Igor Franić

Tvrtka:

Studio za arhitekturu d.o.o.

Projektni tim:

Zorana Debeljuh , Tajana Derenčinović Jelčić , Sonja Franić , Petar Reić , Josipa Sarić , Simona Sović Štos

Suradnici:

Investitor:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske

Izvođač:

Zagrebgradnja d.o.o. , Strabag d.o.o.

Godina početka projektiranja:

2013.

Godina dovršetka projektiranja:

2017.

Godina početka gradnje:

2014.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

13.054 m2

Ukupna tlocrtna površina:

14.034 m2

Program / vrsta:

Znanost
Poslovanje

Lokacija:

Zagreb

Obrazloženje stručnog žirija:

Smješten uz vibrantnu novozagrebačku aveniju, sklop SEECEL-a nastaje slaganjem zatvorenih programskih volumena i praznina koje posljedično nastaju. Raznovrsni sadržaji sklopa, hibridi edukacijsko-poslovno-hotelske namjene jasno slijede prostorni koncept, te se vertikalno zoniraju ovisno o stupnju javnosti sadržaja. Velike praznine koje nastaju između volumena, jasno vidljive izvana, pozivaju i uvlače okolni vanjski prostor u sklop. Volumeni se kroz tlocrt i presjek postavljaju inverzno, što rezultira stalnim pulsiranjem. Prožetost složenog sustava vertikalnih i horizontalnih komunikacija omogućuje dobru povezanost i dostupnost svih prostora i praznina. Velikodušni prostor praznine, svojevrsni hommage Hermanu Hertzbergeru, omogućuje kvalitetan suživot različitih programa i korisnika te istovremeno stvara osjećaj zajednice (mjesta). Upravo putem bogate mogućnosti formalnog i neformalnog naseljavanja prostora, doživljajno bogate prostorne sekvence i arhitektonske (de)materijalizacije, SEECEL postaje poligonom za iskonsko istraživanje odnosa čovjeka i prostora. Eksterijerizacijom interijera i oslobađanjem od prioritiziranja prostora i sadržaja autor šalje snažnu poruku o „malom graduˮ, kako ga sam naziva, koji sadrži blago apstrahirane kuće, ulice i trgove – mjesta susreta slučajnih prolaznika i korisnika, prisutnost bliskih i dalekih planova grada. Ujedno šalje poruku o prostoru koji ima potencijal postati „veliki gradˮ i probuditi okolne uspavane divove. Događaj u SEECEL-u postaje događaj u Gradu.

O projektu (tekst autora):

Zadanom programskom strukturom građevine SEECEL, definiran je dinamičan poslovni kompleks. Međusobnim ispreplitanjem triju glavnih funkcionalnih sklopova – uredskog dijela, edukacijskog centra i hotelskog sadržaja – dobiva se živa struktura koja pokriva široku zonu cjelodnevnih aktivnosti.

Velika, glavna novogradska prometnica, zona Velesajma te ugodno i zeleno stambeno prisavsko naselje osnovni su parametri i odrednice lokacijskih uvjeta.

Pulsiranjem unutarnje strukture (od rada, učenja, druženja i boravka) moguće je iščitavanje osnovne karakteristike kompleksa. Mali grad, koji se formira kućama i ulicama, odnosima unutra – van.

Prostorna struktura centra sastoji se od progresivnog slijeda volumena rastućih dimenzija. Pravilnom strukturom rasta zatvorenih volumena dijagonalno je u prostoru uspostavljen odnos pristupa i zoniranja različitih sadržaja. Tlocrt se otvara prazninom u ulaznoj zoni, a postaje sve gušći u zoni unutarnje organizacije. Uspostavlja se dinamička struktura koja odnosom puno – prazno, otvoreno – zatvoreno, stvara prostorni doživljaj. Kuća je i vertikalno zonirana, gornji uredski katovi s hotelom postavljeni su inverzno u odnosu na prve tri etaže. Na taj je način donja otvorenost i rahlost natkrivena gornjom gustoćom i zapunjenošću, a na drugom je kraju sve suprotno, zrcalno. Ovo pravilo objedinjuje sve zadane sadržaje u jedinstveni prostorno-funkcionalni sustav. Inverznim preklapanjem dvaju jednakih tlocrta dobiveni su gornji i donji svijet koji su vertikalno povezani, ali čine dva funkcionalna sklopa. U donjem se nalaze ulazni prostor s ugostiteljskim sadržajima i edukacijskim centrom, dok su iznad trećeg kata međusobno povezani uredski kubusi.

Dva različita prostorna doživljaja međusobno se isprepliću, što se jasno sagledava kretanjem kroz objekt, tlocrtno otvoreniji i vertikalno zatvoreniji, i obrnuto.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA