Amtest

Nominacija za nagradu Bernardo Bernardi 2021.

Foto: Decker+Kutić
Foto: Decker+Kutić
Foto: Decker+Kutić
Foto: Decker+Kutić
Foto: Decker+Kutić
Foto: Decker+Kutić

Autori:

Ivana Ergić
Vedrana Ergić

Tvrtka:

Projektni tim:

Suradnici:

Investitor:

Amtest d.o.o.

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2019

Godina dovršetka projektiranja:

2020

Godina početka gradnje:

2020

Godina dovršetka gradnje:

2021

Površina obuhvata:

276 m2

Ukupna tlocrtna površina:

276 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

-

Program / vrsta:

Interijer

Lokacija:

Zagreb

Obrazloženje stručnog žirija:

Ovaj tipični zagrebački donjogradski interijer predstavlja prijelazni oblik – od dvorišta do ulice, od svojevrsne izložbe do neformalnog aranžmana, od građanskog stana do suvremenoga radnog prostora, od 'enfilade' do slobodnog plana i natrag. U interijeru s lijepim pogledom na najvišem katu tipične ugrađene zgrade vidimo presjek grada. Vidimo i sklad gotovo domaćinskih upotrebnih predmeta s duhovitim odmakom, naizgled običnih materijala i boja svojstvenih nekom stanu, promišljenih detalja koji se točno poklapaju i preklapaju u planovima. Otkrivamo nenametljivu, ali prisutnu hijerarhiju prostorija i sadržaja, pravu proslavu neutralne i prilagodljive forme dobro nam poznatog niza soba, pouku o tome što je forma, a što sadržaj. Svi očekivani elementi jednog ureda su tu: nenametljivi stolovi i stolice, pisaći pribor i računala, skrivena spremišta i utilitarije, mjesto za druženje, umjetnička djela i uredska biljka. Cjelina je ipak puno više od njihova zbroja. Tanke pregrade nečujno klize u debljinu zidova, a precizna igra zrcalima s uračunatim pomakom iz osi čini ovaj sasvim neobičan, matematički prostor autorskog rukopisa uprizorenjem savršenoga, posebnog reda.

O projektu (tekst autora):

Arhitekturu zagrebačkih modernističkih donjogradskih blokova odlikuju dvojake osobine. Zadržan je karakter tzv. građanskog stana i specifične prostorne organizacije – enfilade soba. Istovremeno, u maniri modernističkih doktrina, odustalo se od pompoznosti u vidu prenapuhanih dimenzija prostora i aplikacije povijesnih dekora. Karakter izvorne arhitekture osnovna je premisa u promišljanju nove intervencije.

Vrlina građanskog stana, za razliku od dogmatskog funkcionalističkog, prostorna je neutralnost u vidu sadržajne ambivalentnosti, stoga takav prostor lako mijenja inicijalnu stambenu ulogu i pretvara se u office, bez narušavanja inicijalnih prostornih vrlina. Okvir intervencije objedinio je dva zrcalno identična stana, a arhitektonska artikulacija posegnula je istovremeno za veličanjem nizanja soba s ulične strane i radikalnom destrukcijom prostorija s dvorišne strane. Tako su se u istom prostoru sljubile dvije arhitektonske paradigme – enfilade i plan libre.

Uvriježeni elementi materijalizacije građanskog stana su bjelina zidova i stolarije, taktilnost drvenih podova. Upravo takav vizualni okvir ostaje osnovni gradbeni element prostora. Pregrade soba reinterpretirane su kao nestajuće klizne stijene nekad ličene u nevidljivu crnu, a nekad odjevene u zrcalo kako bi stvorile iluziju prostornog beskraja enfilade. S druge strane, fluidnost i otvorenost plana libre postigla se metodom interpolacije crnih kubičnih elemenata različitih dimenzija i proporcija, ovješenih na strop ili položenih na pod. Oni su čuvari tehnikalija, utilitarija i beskrajnih arhiva. Umjesto da funkcionalistički presijecaju prostor, čine ga slojevitim, otvorenim i fluidnim.

Intervencija u prostoru neopterećena je pojavnošću a podređena je scenarijima poslovanja. Od fluktuacije zaposlenika, gradacije ambijenata za individualni i zajednički rad, za neformalne trenutke i socijalizaciju do nenametljive prisutnosti hijerarhija odnosa.