Zadar, obnova i izgradnja nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu

Nominacija za nagradu Neven Šegvić 2021.

Autori:

Antonija Mlikota

Tvrtka:

Program / vrsta:

Publicistički i/ili nakladnički rad

Obrazloženje stručnog žirija:

Stanje u prostoru materijalizacija je stanja u društvu određenoga povijesnog trenutka. Rekonstrukcija ratom devastirane zemlje, u kojoj neizbježnost egzistencijalnih prioriteta diktira pravila ponašanja arhitekture, na primjeru je Zadra iz puke nužnosti pretočena u vrijednost. Modaliteti kojima je Zadar tijekom poslijeratnih desetljeća rekonstruirao urbano tkivo bombardiranjem razorenog poluotoka stoga su neiscrpan predmet mnogostrukih razina bavljenja znanosti i struke, te ih ova knjiga obrađuje temeljito i cjelovito. Osim sveobuhvatnog i detaljnog pregleda, od jednakog je značaja i problemski diskurs konflikata avangardnih koncepcija i materijalne stvarnosti, spomeničkih vrijednosti i suvremenih potreba, krucijalne interdisciplinarnosti i nedostatka kadra… stratificiran u slojevima njezine materije. Još uvijek otvorenim dilemama u domeni teorije, kao i pitanjima otvorenih enklava fizičkog prostora grada, nedvojbenim budućim fokusima interesa, ovom su knjigom podastrijeti temeljni uvidi. No unatoč svim kritičnim pozicijama, današnji Zadar prostorno opredmećuje metodološki inteligentan i anticipirajući, u svjetskim razmjerima jedinstveni postupak urbane obnove zahvaljujući naporu i sinergiji brojnih pojedinaca koji su joj se posvetili. I ova je knjiga, rezultat dugogodišnjih istraživačkih napora, posveta toj činjenici.

O projektu (tekst autora):

Knjiga je utemeljena na proučavanju izvorne arhivske građe i stanja graditeljskoga fonda u naravi, zatim iscrpnog iščitavanja znanstvene literature i stručnih radova o toj opsežnoj temi te publicističkih zapisa i vođenih razgovora. Pedantno je rekonstruiran slijed zbivanja na administrativnoj i operativnoj razini, u izradi urbanističke i arhitektonske dokumentacija te obnovi građevina i podizanju novih zgrada. Kritičkom analizom valoriziran je teoretski pristup i prostorno ostvarenje kao primjer dobrih principa u obnovi povijesnih gradova. Posebna pažnja posvećena je stvarnom stupnju razaranja aglomeracije u bombardiranjima i potom u raščišćavanju ruševina te planu obnove jezgre zamišljene po idejnom projektu arhitekta Bruna Milića iz 1955. godine. Originalnosti knjige u presudnoj su mjeri pridonijela arhivska istraživanja, podjednako usmjerena prema ključnim institucijama kao i 'malim' arhivima. Knjiga temeljem arhivskog istraživanja otkriva autentičnu povijesnu građu te čitanjem opsežne domaće i strane literature ulazi i vrijeme i teoriju urbanističkih pitanja koja su pratila obnovu Zadra u pedesetim i šezdesetim godinama 20. stoljeća. Otkriva slijed stvarnih zbivanja, osoba, datuma, rješenja, povijest promišljanja i događanja. Sve je ilustrirano sačuvanim crtežima urbanističkih planova i arhitektonskih projekata, autentičnim fotografijama, dakako i s osobnim deskripcijama te kataloški obrađenom građom s opsežnim navodima izvora i literature. Sve to raspravi daje težinu znanstveno vrijednoga štiva koje za povijest građenja prostora i njegova čuvanja, za povijest urbanizma i arhitekture u nas, za konzervatorske metode u zaštiti aglomeracija, ima veliku vrijednost.

 

Zadar, Obnova i izgradnja nakon razaranja u Drugome svjetskom ratu

 

Autorica: Antonija Mlikota

Izdavač: Školska knjiga d. d., Zagreb

Za izdavača: Ante Žužul

Urednik: Deniver Vukelić

Kreativna direktorica: Ana Marija Žužul

Art-direktorica: Tea Pavić

Recenzenti: Zlatko Jurić, Pavuša Vežić

Grafičko-likovno oblikovanje: Željka Sambolek Mikota, Tea Pavić

Grafičko-likovna urednica: Snježana Engelman Džafić

Grafička priprema: Grafičko-likovna redakcija Školske knjige

Lektorica: Jasna Penzar

Korektorica: Ivana Ujević

Tisak: Grafički zavod Hrvatske, d. o. o., Zagreb

Objavljivanje ove knjige potpomognuto je financiranjem Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

ISBN 978-953-0-60033-1

Zagreb, 2021.