Stambena zgrada na Trnju

Nominacija za nagradu Drago Galić 2021.

Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković

Autori:

Marin Mikelić
Tomislav Vreš

Tvrtka:

MVA / Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o.

Projektni tim:

Marin Mikelić , Tomislav Vreš , Anita Kovačić

Suradnici:

Barbara Horvatić , Mia Kos , Roko Marušić

Investitor:

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2019.

Godina dovršetka projektiranja:

2020.

Godina početka gradnje:

2020.

Godina dovršetka gradnje:

2021.

Površina obuhvata:

1.480 m2

Ukupna tlocrtna površina:

2.800 m2

Program / vrsta:

Stanovanje

LOKACIJA:

Zagreb, Trnjanski nasip IV

Obrazloženje stručnog žirija:

Izgradnja stambenih zgrada posljednjih godina uglavnom je usredotočena na privatne investicije u gradnju nekretnina. Za arhitekte zahtjevno re-interpretiranje poznatih obrazaca organizacije kolektivnog stanovanja dodatno je otežano nezainteresiranošću većine investitora za arhitektonsku kvalitetu te strogim ekonomskim parametrima maksimalnog povrata uloženog. Stambena zgrada na Trnju tu postiže iskorak kroz afirmaciju arhitektonske kvalitete od razine pažljivog urbanog oblikovanja volumena i pročelja, preko zanimljivog rješenja zajedničkih prostora zgrade, do dobre organizacije životnog prostora pojedinačnih stanova. Dio Trnja u blizini savskog nasipa, u kojem se zgrada nalazi, posljednjih godina prolazi transformaciju iz naselja individualnog stanovanja s uskim paralelnim ulicama, no bez radikalnije izmjene postojeće urbane infrastrukture. Male kuće i parcele jednostavno se zamjenjuju većim parcelama i mnogo većim kućama, postepeno stvarajući nelijepe i neugodne gradske ulice. Mikelić Vreš Arhitekti taj problem rješavaju volumetrijom svoje zgrade, oblikujući razvedeni tlocrt i presjek. Uvodeći mnoštvo otvorenih prostora balkona i terasa uspješno usitnjuju preveliko mjerilo programa i uravnotežuju urbanu sliku ulice. Uobičajeni utilitarni komunikacijski prostor hodnika i stubišta interpretiran je kao plemeniti centralni komunalni prostor obogaćen vertikalnim prodorima sa zenitalnim osvjetljenjem te originalno i praktično smještenim spremištima stanova po katovima. Klasično, ali kvalitetno riješeni stanovi kombiniraju otvoreni plan „livinga“ i sobe. Dograđeni su bogato dimenzioniranim i oblikovanim balkonima – terasama koji pozivaju na korištenje. Skromna i nenametljiva materijalizacija (fasadna žbuka, vidljivi beton ploča balkona s aluminijskim ogradama/pergolama) dodatna je potvrda uspješnog oblikovanja zgrade čija realizacija može poslužiti kao poticaj i ohrabrenje.

O projektu (tekst autora):

Stambena zgrada s trideset stanova nalazi se u zagrebačkom naselju Staro Trnje, u blizini Savskog nasipa. U prostoru gdje višestambene zgrade polako ali sigurno zamjenjuju nisku individualnu stambenu izgradnju, zgrada nastavlja započeti ulični niz. U nedostatku gradotvorne ambicije, UPU-om definirani ‘kazetni’ urbanizam ostavlja suženi prostor djelovanja unutar parcele romboidnog tlocrtnog oblika.

Tlocrtni oblik i dubina parcele, ograničena visina i ekstenzivan program polazište su za slobodno stojeću zgradu ravnopravne četverostrane orijentacije i (pre)velike tlocrtne dubine. Ovaj potencijalni nedostatak pretvoren je u niz prednosti – zgrada je organizirana koncentrično oko središnje jezgre u koju su na svakoj etaži umetnuta spremišta stanara. Oko jezgre je postavljena kružna horizontalna komunikacija – hodnik koji uz dvije umetnute vertikalne praznine postaje unutarnja galerija. Zenitalno osvijetljen krovnim nadsvjetlima i vertikalno povezan prazninama, ovaj zajednički komunikacijski prostor značajno se odmiče od tipologije mračnih središnjih hodnika, uobičajenih za današnje višestambene prilike.

Sustav stanova organiziran oko središnje komunikacije definiraju tri paralelne zone (trake) koje se međusobno izmiču i prilagođavaju romboidnom obliku parcele. Na ovaj način nastaje ‘nazubljena’ tlocrtna konfiguracija sa stanovima različitih tipova i veličina. Karakteristična stambena etaža sastoji se od osam stanova čije se servisne prostorije grupiraju uz središnju komunikaciju. Ovakvo zoniranje, kao i vrlo racionalan konstruktivni sustav (bez nosivih zidova unutar stana), omogućuju nizanje dnevnih i spavaćih prostora duž pročelja i fleksibilnost u prostornoj organizaciji stanova.

Kompaktnim stambenim prostorima dodani su konzolni, bogato dimenzionirani volumeni balkona, obavijeni aluminijskom opnom. Opna objedinjuje ogradu, pergolu, prostor za klima uređaj, malo vanjsko spremište i žardinjeru. Kao svojevrsna inverzija, stanovi najviše etaže organizirani su oko dubokih krovnih terasa, poput malih ‘patio-kuća’, preispitujući GUP-ovu definiciju ‘uvučene etaže’.

Materijalizacija se temelji na 'običnim', jeftinim i sveprisutnim materijalima - konzolne ploče balkona izvedene su u vidljivom armiranom betonu, opna balkona izrađena je od pravokutnih aluminijskih profila a standardna fasadna žbuka izvedena je s vertikalnom profilacijom.