Sportska dvorana u Zlatar Bistrici

Nominacija za nagradu Viktor Kovačić 2021.

Foto: Maja Bosnić, Ivan Dorotić
Foto: Maja Bosnić, Ivan Dorotić
Foto: Danijel Krznarić
Foto: Maja Bosnić, Ivan Dorotić
Foto: Danijel Krznarić
Foto: Maja Bosnić, Ivan Dorotić

AUTORI

Ivan Galić

OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA +

Sportska dvorana u Zlatar Bistrici Ivana Galića nadrasta utilitarnu ulogu školske sportske dvorane, dijela infrastrukture lokalne zajednice, i postaje jednim od žarišta života zajednice malog mjesta u Hrvatskom zagorju. Prepoznajući tu činjenicu, njena arhitektura na dostojanstven, reprezentativan i suvremen način gradi novi urbani identitet mjesta. Smještena na stiješnjenoj parceli uz postojeće zgrade škole, sportska dvorana dovršava školski trg. Autor vješto koristi topografiju terena te ugrađujući svlačionice ispod trga, odvaja vanjske sportske terene od škole istovremeno povezujući s njom unutrašnjost dvorane. Materijalizacija je svedena na esencijalno i naglašava tektoničnost. Fina artikulacija ritmova prefabriciranih betonskih elemenata stupova, greda i ploča zidnog platna jasno govori o činu građenja. Pigmenti i agregati ugrađeni u beton čine taj svakodnevni materijal plemenitim. Unutrašnjost je svojom drvenom konstrukcijom, akustičnim pločama te plohom poda i gledališta sugestivno formirana kao novi „dnevni boravak“ lokalne zajednice. Kompozicijom pročelja autor stvara urbanitet obodnih prostora i oblikuje atmosferu unutrašnjosti. Translucentno i transparentno istočno pročelje nastavlja plohu trga u gledalište dvorane, dok zapadno pročelje dvorane domišljatim „škrgama“ suptilno povezuje unutrašnjost dvorane s vanjskim igralištima. Danju difuzno svjetlo po dužoj stranici interijera osvjetljava dvoranu, a noću svjetlo iz unutrašnjosti prodire kroz procijepe prema vanjskim terenima i poziva na igru.

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Nova sportska dvorana u Zlatar Bistrici projektirana je za potrebe zajednice i natjecateljskih klubova na mjestu školske sportske dvorane koja je oštećena u požaru. Nova sportska dvorana pokazuje ambicije lokalne zajednice u manjim sredinama da putem sporta postaju prostori većih događanja. Dvorana je katalizator društvenog, rekreativnog i sportskog života koji na zajednicu ima učinak homogenizacije i povećanja kvalitete življenja u lokalnoj sredini. Objekt dvorane s velikim rasponima donekle koristi logiku i rješenja velikih hala za koja postoje spremna tehnička rješenja koja se prilagođavaju za ovu svrhu. Pročelja su uglavnom planirana kao sustav prefabriciranih betonskih elemenata. Zidovi su projektirani kao troslojni elementi sa središnjim slojem u funkciji izolacije, dok su vanjske i unutarnje plohe završno obrađene u kontroliranim uvjetima. Dolomitni agregat dijabaz koji je korišten u betonu kao vanjska površina fasade, svojim karakteristikama i tamno zelenom bojom asocira na lokalne materijale, prvenstveno sljemenski kamen koji je eksploatiran i nije više dobavljiv. Kako je na parceli teren u padu od istoka prema zapadu, u interijeru je ostvaren prostorni kontinuitet od povišene galerije u nivou školskog trga do sportskih terena koji su u razini pristupa na jugu. Interijer definiraju krovni drveni lamelirani nosači i sekundarna konstrukcija, a dosljedno su korišteni drveni elementi u svrhu akustike i opreme, kao akcenti poput klupa na tribinama ili obloge zidova oko terena. Zapadno uzdužno pročelje projektirano je s karakterističnim zakošenim betonskim panelima koji omogućuju prodor svjetla u interijer, ali sprječavaju pretjerano osunčanje s nepovoljne zapadne strane.

PROJEKTNI TIM

Rea Vidović , Robert Bodiš

SURADNICI

Krešimir Tarnik (građevinski projekt) , Mateo Biluš (projekt fizike zgrade) , Goran Tomek (projekt strojarskih instalacija, vodoopskrbe i odvodnje) , Branimir Cindori (projekt sprinkler instalacije) , Alen Farago (elektrotehnički projekt) , Željko Mužević (zaštita od požara i zaštita na radu)

INVESTITOR

Osnovna škola Zlatar Bistrica

IZVOĐAČ

Zagorjegradnja d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2016.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2018.

GODINA POČETKA GRADNJE

2020.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

3776

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

2000

PROGRAM/VRSTA

Odgoj i obrazovanje
Sport i rekreacija
Javni prostor

LOKACIJA

Zlatar Bistrica