Arhitekt Nenad Fabijanić  svojim se realizacijama više puta potvrdio kao stvaralac koji s lakoćom uspostavlja kvalitetan dijalog s povijesnim i zatečenim vrijednostima, i koji suvremenim izrazom kreativno intervenira u kontekstu zahtjevnog arheološkog spomeničkog lokaliteta ili javnim prostorima trgova ili riva.

I Principij obilježava fina ravnoteža novoga i staroga, suzdržanog s ciljem naglašavanja i rehabilitacije baštinjenoga.

Koncept je zasnovan na znalačkom scenografskom isticanju postojećeg arheološkog tkiva učvršćivanjem njegovih rubova regulacijom jasnog komunikacijskog usmjeravanja. S time je povezana i uspostava istaknutih točaka, mjesta koja nude najzanimljivije vizure: ograda proširena u malu esplanadu odakle se pruža pogled na restauriranu plohu trga i  na konzervirane strukture, te nešto drugačiji doživljaj koji nam omogućava kretanje skošenom rampom- stubištem i konzolno postavljeni vidikovac- terasa. Rubna zona Principija dilatirana je od okolnog ambijenta terasa, rampi i stubišta ritmiziranim nizom vertikalno postavljenih bijelih betonskih lamela.

Odabir materijala, svojom bojom i teksturom afirmira zatečeno: bijeli kamen, bijeli cement, bijeli kulir, staklo, metal nasuprot masivne i robusne povijesne strukture.

Obnovljeni Arheološki park Principij pripada većim i važnijim projektima koji je povijesnoj urbanoj jezgri Rijeke ponudio novo mjesto javnog i kulturnog života s mogućnošću organizacije najrazličitijih scenskih zbivanja.