čast nam je najaviti Vam nastavak održavanja programa Anatomija otoka 2012-2016 te Vas pozvati na naše događanje:

3. Anatomija otoka

Budućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura na otocima

17 | 9 | 2014 – 21| 9 |2014 – otok Vis, Hrvatska

Simpozij će se odviti u gradu Visu, a na njemu će sudjelovati 27 predavača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, Austrije, Portugala i Japana, koji će u tri dana prezentirati vrlo raznolike teme.

Za vrijeme trajanja simpozija bit će organizirana i radionica planiranja lokalnog razvoja s temom „Topofilija i terrafilija na Visu“, koju će voditi prof. Zoran Roca s lisabonskog sveučilišta. Također, bit će održan okrugli stol s temom „Dobre prakse viške poljoprivrede“. Simpozij će završiti okruglim stolom u Visu s temom „(Pre)Živjeti na otoku“.

Nakon dana odmora, u ponedjeljak, 22. rujna 2014. počinje studentska radionica, također treća po redu, s temom „Mogući oblici samodostatnosti sela na otocima i načini upravljanja lokalnim resursima“. Na radionici sudjeluje 40-ak studenata arhitekture i ostalih zainteresiranih pojedinaca. Studenti dolaze s dva fakulteta iz Tokyja i po jednog iz Pariza, Graza, Ljubljane i Splita te nekoliko individualno prijavljenih studenata.

Studenti će pokušati, tijekom pet dana, upoznati svakodnevnicu viških sela i predložiti svoja viđenja mogućih načina budućeg razvoja. Zanimljivost je formiranje studentskih grupa – svaka grupa sastoji se od predstavnika svih fakulteta, tako da zajedno rade japanski, francuski, austrijski, slovenski i hrvatski studenti. Studente u radu prate  mentori, koji dolaze sa spomenutih fakulteta. Na završetku radionice, u subotu 27. rujna, studenti će svoje prijedloge prezentirati viškoj javnosti.

Za vrijeme trajanja radionice predviđen je i praktični rad – svladavanje vještine zidanja u suho. „Radionicu suhozida“ vodit će arhitekt Filip Šrajer iz udruge „Dragodid“.

Koncepciju i organizaciju simpozija i radionica od ove godine vodi viško-zagrebačka udruga „Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj“.

Za sudjelovanje na simpoziju i radionici slušatelji i predavači plaćaju kotizaciju 300,0 kn, studenti 150,0 kn.

Sve informacije o simpozijima i radionicama te udruzi mogu se naći na internetskoj stranici:

www.anatomija-otoka.com