U programu Stručnog usavršavanja na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održat će se predavanje Alternativni građevni materijali.

Predavanje će se održati  u Zagrebu, 21.05., na Arhitektonskom fakultetu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, sa početkom u 15 sati u predavaonici 317 na 3. katu

Cijena tečaja je 125,00 kuna (s PDV-om) za sudionike s potvrdom o sudjelovanju. Za sve zainteresirane bez potvrde o sudjelovanju bez naplate uz obveznu registraciju.

Predavanje se boduje u sklopu Programa stručnog usavršavanja u graditeljstvu pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa 2 boda.

Sve ostale obavijesti nalaze se na stranicama stručnog usavršavanja na AF http://www.arhitekt.unizg.hr/SU/default.aspx