Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Aleksandar Freudenreich
laureat
Godina
1968.