Povodom izbora akademika Velimira Neidhardta, potpredsjednika HAZU, za dopisnog člana Slovenske akademije znanosti i umjetnosti te izbora u počasno zvanje professor emeritus koje mu je nedavno dodijelio Senat  Sveučilišta u Zagrebu, autor je počašćen objavom edicije video-predavanja iz kolegija ‘Zgrade za rad i trgovinu’ održanih na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o pionirskom pothvatu potpune video-digitalizacije nastavnog materijala popraćenog detaljnom elaboracijom edukativne građe.

Velimir Neidhardt, korifej struke i projektant antologijskih djela hrvatske arhitekture, u 29 predavanja pregledno prezentira didaktičku građu o temama organizacije i oblikovanja radnih prostora u upravnim i administrativnim zgradama, industrijskim građevinama i kompleksima, robnim kućama, trgovačkim i višenamjenskim centrima… pripremanu tijekom 20 godina fakultetske profesure. Video-predavanja sa slobodnim pristupom postavljena su  na web linku:

www.youtube.com/channel/UCfpInxS1FNHJ490WfKsKcGQ

[više o Velimiru Neidhardtu: www.neidhardt-architects.com]