Ahmed Džuvić: Borbina nagrada za arhitekturu u BiH, 1983.