CILJ SAVJETOVANJA
Upoznavanje strucne i šire javnosti s problematikom ureenja i korištenja rijeke Save, stanjem voda
i okoliša, te dosadašnjom realizacijom projekata, kako bi se utvrdile smjernice daljnjih aktivnosti.
PROBLEMATIKA
Pred nama je cetvrto Savjetovanje o ureenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save. Inicijativa
predvoena organizacijskim odborom i udrugom SLAP zadala si je cilj okupljanja strucne javnosti
jednom godišnje na Savjetovanju kako bi raspravljali o problematici rijeke Save. Fokus prvog
Savjetovanja je bio vezan uz projekt „Zagreb na Savi“ te pracenje njegovog razvoja kojim ce se
definirati ureenje Save od granice Hrvatske sa Slovenijom do Siska. Uz pomoc Savske komisije i
ostalih clanova organizacijskog odbora uspjeli smo sljedeca Savjetovanja ojacati širim pogledom na
sliv, a posebice meunarodnom komponentom gdje vec tradicionalno imamo izlaganja iz svih
država sliva rijeke Save. Želja nam je doprinijeti umrežavanju razmjenu informacija meu
dionicima te jacanju suradnje struke, vladinih i nevladinih institucija koje se bave problematikom.
Ovo cetvrto Savjetovanje o Savi bit ce posveceno integralnom pristupu ureenja citavog sliva
rijeke Save s posebnim osvrtom na nedavne poplave.
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA
Zagreb, 4. prosinac 2014., Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14
INICIJATOR SAVJETOVANJA
Udruga za ocuvanje hrvatskih voda i mora SLAP i Društvo graevinskih inženjera Zagreb
STRUCNO USAVRŠAVANJE:
Ovo savjetovanje bit ce predloženo da se uvrsti u program strucnog usavršavanja za sve tehnicke
struke sa 8 bodova.
KOTIZACIJA
Sudjelovanje na Savjetovanju je otvoreno zainteresiranoj javnosti bez kotizacije osim onih
sudionika kojima se izdaje potvrda o strucnom usavršavanju. Za njih je kotizacija 200 kn i uplacuje
se na žiro racun HR 9424840081106082188, kod Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb.
PRIJAVA I DODATNE INFORMACIJE
Molimo prijave za Savjetovanje na mail adresu: savjetovanje.sava@gmail.com.
Dodatne informacije: www.slap-cro.org
PROGRAM SAVJETOVANJA
08:30 – 09:00 Registracija
09:00 – 09:30 Pozdravni govori
STRUCNA IZLAGANJA (Voditelj: Marko Pavic, SLAP)
1. Poplave iz 2014. godine i aktivnosti na zaštiti od poplava
09:30 – 09:45 Poplave u Hrvatskoj (Marijan Babic, Hrvatske vode)
09:45 – 10:00 Poplave u Bosni i Hercegovini (Enes Alagic, Agencija za vodno podrucje rijeke
Save, Sarajevo; Nenad ukic, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Republike Srpske)
10:00 – 10:15 Poplave u Srbiji (Darko Janjic, JVP Srbijavode)
10:15 – 10:30 Implementacija pilot projekta i jacanje kapaciteta za prognoziranje poplava (Božidar
Deduš, Proning DHI)
10:30 – 10:45 Regionalna suradnja u podrucju zaštite od poplava (Dejan Komatina, tajnik Savske
komisije)
10:45 – 11:15 PAUZA
2. Obnova i razvoj plovidbe, luka i rijecnog turizma na Savi
11:15 – 11:30 Regionalna suradnja na obnovi plovidbe i rijecnog turizma na rijeci Savi (Željko
Milkovic, zamjenik tajnika Savske komisije za plovidbu)
11:30 – 11:45 Razvoj luckih sustava u slivu rijeke Save (Mato Brnardic, Fakultet prometnih
znanosti, Sveucilište u Zagrebu)
11:45 – 11:55 Luka Sisak (Mario Vlahinic, Lucke uprave Sisak)
11:55 – 12:05 Luka Brcko (Alija Osmanbašic, Luke Brcko)
12:05 – 12:15 Luka Sremska Mitrovica (Zoran Nešic, Luka Leget, Sremska Mitrovica)
3. Urbanisticki aspekt ureenja rijeke Save
12:15 – 12:30 Ljubljana i Sava (Miran Gajšek, Grad Ljubljana)
12:30 – 12:45 Zagreb i Sava (Ljubomir Mišcevic, Arhitektonski fakultet, Sveucilište u Zagrebu)
12:45 – 13:00 Beograd i Sava (predstavnik projekta „Beograd na vodi“)
13:00 – 13:15 Pauza
4. Integralno ureenje rijeke Save
13:15 – 13:30 Osvrt na „Studiju regulacije i ureenja rijeke Save“ (Zlatko Blaževic, SLAP; Dušan
Trninic, SLAP)
13:30 – 13:45 Hidroelektrane na donjoj Savi (Andrej Vizjak, Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o)
13:45 – 14:00 Multikriterijska analiza programa „Zagreb na Savi“ (Dubravko Ponoš, Program Sava
d.o.o.)
PANEL DISKUSIJA (Voditelj: Ljubomir Mišcevic, SLAP)
14:00 – 14:15 Marko Tarle, uvodnicar na temu klimatskih promjena
14:15 – 15:30 Panel diskusija na izlaganja
15:30 DOMJENAK
Zahtjev za sudjelovanje u panel raspravi, kao i temu vašeg kratkog izlaganja, naznacite u prijavi
mailom na savjetovanje.sava@gmail.com najkasnije do 04.12.2014.
ORGANIZATORI
Strucna udruženja: Društvo graevinskih inženjera Zagreb, Hrvatski savez
graevinskih inženjera, Udruženje hrvatskih arhitekata, Društvo
arhitekata Zagreb,
Fakulteti Sveucilišta u
Zagrebu:
Arhitektonski fakultet, Graevinski fakultet, Fakultet
elektrotehnike i racunarstva, Fakultet prometnih znanosti
Meuvladine
organizacije:
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save
Javne tvrtke i ustanove: Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode
Lokalna i javna
samouprava:
Grad Zagreb, Zagrebacka županija