U nakladi izdavačke kuće UPI2M BOOKS objavljena je knjiga 2/2 XX Antologija hrvatske arhitekture druge polovine dvadesetog stoljeća autorice Borke Bobovec. Odabirom arhitektonskih dijela i protagonista opisuje vrijeme turbulentnog stvaranja novih država, novih odnosa između istoka i zapada, drugačijeg, snažnog i prodornog gospodarstva s jedne strane i siromaštva s druge, kao i vrijeme preispitivanja arhitektonskih teorija postavljenih u prvoj polovini stoljeća i ranije, vrijeme u kojem političke, ideološke i socijalne komponente igraju sve veću ulogu u razumijevanju i stvaranju nove arhitekture. Knjiga se može promatrati kao kritički prilog analizi kulturnog stvaralaštva, ali i kao moderator promjena koje pokreću djelovanje arhitekata.

Monografija je koncipirana u četiri poglavlja: Arhitekt – nositelj kulture društva, Redefiniranje vrijednosti, Nova generacija i Kraj dvadesetog stoljeća, kroz koja autorica na jednom mjestu donosi pregled najznačajnijih arhitektonskih djela projektiranih i izgrađenih od sredine do kraja dvadesetog stoljeća u Hrvatskoj. Bavljenje arhitekturom naslanja se na ukupni kontekst stvaralaštva druge polovine dvadesetog stoljeća, a kratki životopisi arhitekata uz fotografije iz doba stvaranja djela, približavanje su vremenu i odnosima koji su iza nas, a bitno su utjecali na društvo i stvaralaštvo u
cjelini. Kroz ovakav kompleksan teorijsko-povijesni pregled monografija je dalekosežnog značaja kako na izravno djelovanje arhitekata, tako i kao prilog istraživanju i njegovanju bogatstva suvremene arhitekture. Autoričin pristup kojim uspijeva u svakom trenutku ostaviti dojam originalne i svježe
arhitektonske misli obogaćene stalnim i neizbježnim preplitanjem s drugim znanstvenim područjima, od povijesti i povijesti umjetnosti do sociologije i ekonomije, donosi znanstveni doprinos ne samo struci, već ukupnoj kulturnoj javnosti čiji je interes usmjeren na važnost izgrađenog prostora i
njegove percepcije u suvremenom društvu.

Monografija sadrži:

?
• 50 odabranih arhitekata i autorskih timova antologijskih djela suvremene arhitekture uz podatke o arhitektima i mjestima realizacije uz priložene stare fotografije nekadašnjeg stanja,
• tekstove o kontekstu u kojem se razvijala arhitektura i stvaralaštvo u Hrvatskoj,
• dodatak uz Kazalo imena sa 146 u tekstovima spomenutih arhitekata uz osnovne podatke,
• opsežnu bibliografiju te popis arhivskih izvora.

Knjiga spaja faktografiju, znanstveni pristup te općenite informacije o autorima i realiziranim
djelima, što je čini poželjnom literaturom studentima arhitekture i povijesti umjetnosti, kao i
profesionalnim arhitektima te znanstvenicima usmjerenim na proučavanje povijesti arhitektonskog
stvaralaštva, ali i stručnoj i kulturnoj javnosti.