Predsjednik/ca UHA-eGoran Rako
Član predsjedništva
Tea Horvat (23. travanj 2009. – 24. travanj 2011. )
Damir Blažević (23. travanj 2009. – 24. travanj 2011. )
Stanko Čosić (23. travanj 2009. – 25. travanj 2011. )
Damir Blažević (23. travanj 2009. – 26. travanj 2011. )
Damir Ljutić (23. travanj 2009. – 27. travanj 2011. )
Azra Suljić (23. travanj 2009. – 28. travanj 2011. )
Tihomil Matković (23. travanj 2009. – 27. travanj 2011. )
Luka Korlaet (23. travanj 2009. – 28. travanj 2011. )
Miroslav Pavlinić
Dražen Pejković
Tatjana Basar
Saša Begović
Borka Bobovec
Iva Domanovac Budija
Igor Franić
Jurica Jelavić
Željka Jurković
Davor Katušić
Davor Matticchio
Marina Oreb
Hrvoje Njirić
Dinko Peračić
Alenka Piberčnik
Lovorka Prpić
Igor Rožić
Nevenka Vuković Varga
1. dopredsjednik UHA-e
Krunoslav Ivanišin
2. dopredsjednik UHA-e
Nenad Kondža

Voditelj savjeta nakladništva
Krunoslav Ivanišin
Savjet nakladništva
Hildegard Auf Franić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Saša Begović (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Vanja Ilić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Helena Knifić Schaps (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Zdravko Krasić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Boris Ljubičić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Ivan Rupnik (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Roman Šilje (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Voditelj stručnog savjeta
Nenad Kondža
Stručni savjet
Leo Modrčin (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Veljko Oluić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Maja Furlan Zimmermann (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Dubravka Kisić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Nikola Popić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Vedran Pedišić (19. siječanj 2008. – 29. studeni 2009. )
Predsjednik suda časti
Berislav Iskra
Sud časti
Sonja Tadej
Pero Marušić
Odbor kontrole
Brankica Petrović
Nana Palinić
Marijana Bronzović