Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1960 godina
Zgrada Narodnog odbora grada Zagreba (arhitekt: Kazimir Ostrogović; suradnici: Božica Ostrogović)
datum/vrijeme
31.12.1960.