Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Zdenko Kolacio
Godina
1983.