Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1951 godina
Zdenac Ivana Duknovića za kralja Matiju Korvina u Višegradu
datum/vrijeme
31.12.1951.