Članak u časopisu: ČIP 526-527
Zakon o Komori je u trenutku donošenja zastario već deset godina
datum/vrijeme
31.12.1998.