Zaključci sa sastanka Savjeta republičke konferencije SSRN Hrvatske za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline