Članak u časopisu: ČIP 264
Zaključci IV. kongresa urbanističkog saveza Jugoslavije – Ljubljana, 20. i 21. lipnja 1974.
datum/vrijeme
31.12.1975.