Zaključak Odbora za komunalne poslove Savezne skupštine