Članak u časopisu: ČIP 124
Zadatak historičara – prikazivanje kontinuiteta razvoja
datum/vrijeme
31.12.1963.