Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Vjenceslav Richter
laureat
Godina
1986.