VIII. kogres saveza likovnih umjetnika Jugoslavije