Članak u časopisu: ČIP 490-491
Vidljivo i nevidljivo u arhitekturi
datum/vrijeme
31.12.1995.