V međunarodni konkurs namještaja Cantü, Italija, Konkurs za izradu plakata