Nagrada Bernardo Bernardi
Uređenje poslovnog prostora ‘Anilox’, Žminj
Godina
2007.
Suradnici

Fotografija Renco Kosinožić

Adresa

STARA VRATA 4