Nagrada Bernardo Bernardi
Uređenje Agroopreme
laureat
Godina
1993.
Autori
Koautor

Tvrtka

Radovi Tomislava Ćurkovića i Zorana Zidarića u kontinuitetu ukazuju na jasan i dosljedan stav u interpretaciji interijera kao arhitektonskoj disciplini zasebnih kakarkteristika. To se odražava ne samo u rješavanju odnosa funkcije i zadanog prostora već i prema širem okruženju ali posebno u suzdržanom i primjerenom izboru te zanatskoj interpretaciji materijala.Uređenje trgovine „Agroopreme“ svojim izrazitim akcentom na likovnosti interpretirrajnoj prem aspecifičnom programu a u službi maksimalne promociej izloženih predmeta može se smatrati doprinosom u održavanju koninuiteta modernog hrvatskog interijera posebice onom doprinosu koji je dao Bernaro Bernardi čije ime ova nagrada i nosi.

Suradnici

Adresa