Članak u časopisu: ARHITEKTURA 146-147
Urbarhitektura-put prema humanijem oblikovanju ljudske okoline
datum/vrijeme
31.12.1973.