Umjetnički paviljon: Zagrebački salon – memorijalna izložba