Članak u časopisu: ČIP 66
U posjetu kod Čela Pertota
datum/vrijeme
31.12.1957.