Članak u časopisu: ČIP 73
Treba spasiti Hektorovićev Tvrdalj u Starom gradu na Hvaru
datum/vrijeme
31.12.1958.