Članak u časopisu: ARHITEKTURA 105
Tlocrti naših gotičkih crkava
datum/vrijeme
31.12.1970.