Članak u časopisu: ČIP 12
Tema na plakat dubrovačkih ljetnih igara
datum/vrijeme
31.12.1954.