Obiteljska kuća, Rijeka

Morfološki inventivno rješenje autorski je odgovor na lokaciju padine s panoramskim pogledom na gradski centar i Kvarnerski zaljev. Strmi teren preoblikovan je u artificijelnu promenadu koja počinje od akcentnog  paviljona garaže, spušta se prilaznom rampom, radi „piruetu“ preko zelenog krova i kroz unutrašnje stambene sadržaje sve do natkrivene terase i livade na dnu parcele. Tlocrt… Continue reading Obiteljska kuća, Rijeka