Ines Filipović

Djela arhitektice Ines Filipović su u hrvatsku arhitekturu unijela visoke standarde kvalitete kultiviranog javnog prostora.Ona je autor s Nikolom Filipovićem kapitalnih zagrebačkih donjogradskih interpolacija (Hotel Dubrovnik II.i INA-Naftaplin).U svom autonomnom radu na nizu interijerskih realizacija kolegica Filipović je u našoj sredini, ne samo ponovno uspostavila svijest o interijeru kao eminentno tradicionalnom lossovskom i kovačićevskom problemu,… Nastavi čitati Ines Filipović