Crkva Uznesenja Marije

Građevina crkve u povijesti je bila uglavnom kolektivno djelo graditelja, zidara, klesara, kipara, drvodjelaca, slikara i niza drugih obrta koje danas kvalificiramo umjetničkim aktivnostima, a tek je u izuzetnim prilikama građevina bila samo u svojoj osnovnoj koncepciji djelo pojedinca i to tek od renesansnog vremena. Danas je građevina crkve isključivo graditeljevo autorsko djelo, a gubitak… Nastavi čitati Crkva Uznesenja Marije