Članak u časopisu: ČIP 658-659
Suptilna intervencija na glavnoj rovinjskoj ulici
datum/vrijeme
31.12.2009.