Vijesti
Stručno predavanje i terenski obilazak “Od sirovine do proizvoda u krajobraznoj arhitekturi”
datum/vrijeme
24.04.2018.

 

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata poziva Vas na stručno predavanje i terenski obilazak pod nazivom “Od sirovine do proizvoda u krajobraznoj arhitekturi” koje će se održati 22.5.2018. od 9:00 do 16:00 sati u Samoboru.

U sklopu edukacije predviđa se stručni obilazak kamenoloma “Škrobotnik” sa predavanjem mr.sc. Viktora Bungića, rukovoditelja eksploatacije i oplemenjivanja mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju “Škrobotnik”.
Nakon predavanja i obilaska kamenoloma, održat će se još dva predavanja, od toga će jedno održati krajobrazni arhitekt, člana Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, gdin. Stjepko Golubić, mag.ing.prosp.arch. na temu “Pejsažna sanacija i prenamjena kamenoloma”.

Detaljan program pogledajte ovdje.