Članak u časopisu: ARHITEKTURA 180-181
Stotinu cvetova – osmi salon arhitekture
datum/vrijeme
31.12.1982.