Starost i otpisanost stambenog fonda kao uzrok manjka stanova u gradu Zagrebu (metodologija)