Članak u časopisu: ČIP 431
Stanovanje kao predmet sociološkog interesa
datum/vrijeme
31.12.1989.