Stambeni objekt i regulacija predjela na Voštarnici u Zadru