Nagrada Drago Galić
Stambena građevina „Žnjan 4“
Godina
2005.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

Matea Marinović

Adresa

Žnjan