Članak u časopisu: ČIP 263
Stacionar za prihvat djece “Stjepan Flajpan” u Zagrebu
datum/vrijeme
31.12.1975.